Upp

Södra Sverige drabbades hårt av översvämningar under den varma sommaren

Under sommaren är det större risk än vanligt att vi drabbas av översvämningar. Detta beror många gånger på de kraftiga, lokala regn som hör sommaren till. Man arbetar hela tiden på att förebygga och minimera skadorna från översvämningar genom diverse avloppsprojekt. Och just nu arbetar NSVA för att förbättra infrastrukturen.

NSVA mera känt som Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp har börjat arbeta med några projekt för att stärka infrastrukturen och motverka översvämningar. Till exempel har man börjat se över vattenledningarna vid Eneborgsplatsen, Apotekargatan och Handelsmansgatan i Helsingborg. Problemet med många gamla vattenledningar är att de inte har skilda ledningar för dagvatten och spillvatten. Med andra ord kommer dagvattnet och spillvattnet att gå i olika ledningar vilket i sin tur minskar risken för översvämning i källaren. Man kallar ett sådant system för ett duplikatsystem. Det är viktigt att man kopplar in sig på rätt sätt till vattenledningsnätet, då man har sett att ett helt villakvarter som är korrekt inkopplat har mindre inverkan på spillvattensystemet än en enda villa som är felkopplad.

Läs mer här.