Upp

Region Skåne kallar för regional och nationell samverkan för att lösa bostadsbristen

En ny rapport från målar upp vad som krävs för att få ordning på bostadsmarknaden i södra Sverige. Marknaden har varit het med höga prisnivåer i hela södra Sverige många år i rad, och rapporten sammanfattar risker och möjligheter för att förbättra situationen i Skåne.

För att kunna nå upp till regionens potential för tillväxt, utveckling och integration måste statliga satsningar samordnas på regional nivå, kommer man fram till i rapporten. I dag sker satsningar inom infrastruktur endast i kommunerna, vilket inte är hållbart på sikt.

Rapporten heter "En bostadsmarknad för alla? – Utmaningar för bostadsbyggnade och infrastrukturinvesteringar i Skåne" och presenteras av Region Skåne i samarbete med Sveriges Byggindustrier Syd.

– Växande kapacitetsbehov för gods- och persontrafik mellan Sverige och kontinenten understryker behovet av ett större nationellt engagemang i Skåne som transitregion, säger Mätta Ivarsson, ordförande (MP) Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Rapporten konstaterar att Skåne är en av de mest expansiva regionerna i Europa, som årligen ser en stadig befolkningsökning. Trots detta har regionen väldig hög arbetslöshet och låg skattekraft. Detta tros bland annat orsakas av låg utbildningsnivå och en väldigt liten del av befolkningen i förvärvsarbetande ålder. Ytterligare problem orsakas av den rådande bostadsbristen, vilken är störst hos unga och migranter i regionen som saknar möjligheten att köpa bostad.

För att råda bot på detta föreslår rapporten en starkare regional samverkan i infrastrukturplaneringen. På så sätt skulle man kunna knyta samman Skåne till en mer sammanhängande och funktionell region. Att bygga nya bostäder är viktigt, men en förbättrad och utökad kollektivtrafik skulle också kunna skapa nya möjligheter att ta vara på de bostäder som finns och erbjuda invånare att resa problemfritt till och från skola och arbetsplats.

– Vi måste börja se Skåne som en samlad arbets- och bostadsmarknad, inte 33 boendekommuner. Hur vi planerar infrastruktur och bostäder, verksamheter och service har stor betydelse för både tillväxt och livskvalitet. Vi har mycket att vinna på att arbeta tillsammans, säger Bo Adling, ansvarig för bostadsfrågor Sveriges Byggindustrier Region Syd.