Upp

Fortsatt stark tillväxt för e-handeln under 2014

PostNords årliga rapport om e-handeln visar en stadig tillväxt för e-handeln i norden. Den visar att e-handeln med varor har en årlig tillväxt på omkring 15 procent per år, och 2014 handlade nordiska konsumenter för 141,3 miljarder kronor.

Rapporten belyser en del skillnader i e-handeln mellan de nordiska länderna. Norska konsumenter handlar mest per capita i Norden, med ett genomsnitt på 9 465 kronor i köpta varor under 2014. Sverige hamnar på andra plats, med en handel på 7 680 kronor, följ at av Danmark (7 033) och Finland (5 438).

PostNord tycker att utvecklingen är stark, och anser att vi har goda förutsättningar för framtiden.

– Norden är i varierande grad en kokande gryta av start-ups och nya företagare är på väg in på e-handelsmarknaden. Det är en otrolig påfyllnad av unga entreprenörer, vilket också ger goda förutsättningar för att vi ska hänga med även teknikmässigt, säger Arne Andersson, e-handelsspecialist på PostNord.

Som ett steg mot framtiden anser PostNord det som viktigast att e-handlare börjar lyssna på sina kunder i allt större utsträckning. Konsumenter börjar allt mer ta kontroll över villkoren, till exempel gällande frakt och leverans av produkter. E-handlare måste anamma en filosofi av tillgänglighet och valfrihet i sitt utbud.

– Trenden handlar om tillgänglighet ur flera aspekter, bland annat när det gäller många olika butiker att välja på, men också när det gäller lager. Om vi ska kunna nå omnichannel (integrerade fysiska och digitala försäljningskanaler) fullt ut, för att kunna knyta ihop kanalerna, måste det finnas varor som är lätt tillgängliga i alla kanaler, säger Arne.

Rapporten bygger på intervjuer genomförda över internet av TNS Sifo utspridda över de fyra kvartalen 2014. Intervjuerna gjordes med ett representativt urval av privatpersoner mellan åldrarna 18 till 79 år i Sverige, Danmark, Norge och Finland.  Undersökningen behandlar bara handel av fysiska varor från företag över internet, och utelämnar alltså handel av varor mellan privatpersoner och digitala tjänster som Netflix och Spotify.

Läs om PostNords årliga rapport från 2013 här: Stor tillväxt för E-Handeln i Norden